Nachádzate sa tu

Analýza GMO v potravinách a krmivách

Komerčne dostupné geneticky modifikované organizmy (GMO) sú väčšinou transgénne rastliny, v ktorých je umelo zavedená DNA cudzieho druhu.

Tieto sekvencie DNA, kódujúce zväčša rezistenciu voči insekticídom a herbicídom, sú orámované vektormi bakteriálnej DNA, ktoré slúžia ako promotéry a terminátory. Legislatíva viacerých štátov a rôzne predpisy o označovaní produktov požaduje viac-krokovú analýzu produktov, pričom na výber je aj real-time PCR.

1. Prítomnosť GMO sa môže stanoviť identifikáciou zložky génových vektorov 35S, NOS a FMV. V budúcnosti sa môže očakávať, že sa odhalia ďalšie génové zložky. U vzoriek, ktoré sú 35S pozitívne, by sa mala potvrdiť neprítomnosť mozaikového vírusu karfiolu pomocou systému CaMV. Účinnosť prípravy DNA by sa však mala overiť prostredníctvom rastlinnej DNA.

2. Ak je vzorka GMO pozitívna, je dôležité určiť, o aké GMO ide a zaradiť príslušný potravinový produkt medzi produkty s povoleným alebo nezákonným obsahom GMO. V Európe sa príslušné právne predpisy nachádzajú v zákonoch 1829/2003 a 1830/2003. Ak matrica obsahuje viac ako 0,9 % povolených GMO, musí sa táto skutočnosť označiť na obale produktu. Produktom s obsahom nepovolených GMO nie je povolený vstup na územie Európy, tiež je zakázaná výroba a spracovanie týchto produktov. V Európe sa dodržiava politika nulovej tolerancie, pre krmivá sa však stanovila prahová hodnota 0,1 % (EC 618/2011).

3. Pre vzorky potravín s povolenými GMO je najdôležitejšia kvantifikácia okolo hodnoty 0,9 %. Obsah GMO, ako počet DNA kópií, sa môže kvantifikovať vzhľadom na rastlinný matrix a výsledky budú uvedené v percentách.

 

Real-time PCR - kvalitatívna detekcia
 

 • GT73 Canola
 • T45 Canola 
 • MS8 Canola
 • MON810 Corn
 • MIR162 Corn
 • MON863 Corn
 • MIR604 Corn
 • CMS Ogura
 • LibertyLink 601 Rice
 • Bt63 Rice
 • Roundup Ready Soya
 • RR2Y Soya
 • A2704-12 Soya

Real-time PCR - kvantitatívna detekcia
 

 • GT73 Canola
 • Bt176 Corn
 • Bt11 Corn
 • T25 Corn
 • MON810 Corn
 • 35S Corn
 • NK603 Corn
 • MON863 Corn
 • MIR162 Corn
 • GA21 Corn
 • Roundup Ready Soya
 • 35S Soya
 • RR2Y Soya