Nachádzate sa tu

Analýza hormónov a anabolík v potravinách a krmivách

Pre zvýšenie efektívnosti chovu hospodárskych zvierat sa ako stimulátory rastu môžu používať hormóny a anaboliká, ktoré zvyšujú priemerný denný prírastok na hmotnosti a množstvo skonzumovaného krmiva.

Bežne používané stimulátory rastu sú prírodné hormóny, rovnako ako syntetické steroidy a β-agonisty.

Dôsledkom nesprávneho alebo nezákonného použitia môžu pozostatky liečiv pretrvávať v potravinách živočíšneho pôvodu (napr. v mäse, mlieku, vajciach), a tak predstavujú zdravotné riziko pre konzumenta. Navyše môže mať prienik hormonálne účinných zložiek do pôdy alebo podzemných vôd vplyv na vodný ekosystém.

Kvôli týmto dôvodom sú hormóny a anaboliká buď úplne zakázané, s výnimkou ich použitia pre veterinárne účely, alebo povolené, ak sa

dodržiavajú dozorné programy a stanovené maximálne prípustné množstvá rezíduí.

Stanovenie hormónov a anabolík:

RIDASCREEN® ELISA testy umožňujú špecifické a kvantitatívne stanovenie hormónov a anabolík na základe rozpoznania imunologickej interakcie antigén-protilátka a následného vyhodnotenia zmeny sfarbenia mikrotitračnej platničky pomocou fotometra.

 

ELISA testy

kvantitatívne výsledky

najrozšírenejšie testy pre analýzu hormónov a anabolík

dostupné aplikácie pre širokú škálu matríc

vyhodnotenie výsledkov s RIDA®SOFT Win

ELISA testy

 • Acetylegestagén
 • β-Agonisti
 • Clenbuterol
 • Melengestrolacetát
 • 17 β-Estradiol
 • Testosteron
 • Etinylestradiol
 • Trenbolon
 • DES (Dietylstilbestrol)
 • 19 – Nortestosteron
 • Zeranol
 • Metyltestosterón
 • Raktopamin

* Pre ponuku analýznych kontrol, spiking roztokov a C18 kolóniek nás prosím kontaktuje.