Nachádzate sa tu

Analýza mlieka a mliečnych výrobkov

Antibiotiká sa u zvierat používajú ako prevencia alebo na liečbu bakteriálnych infekcií, napr. mastitídy. Mlieko, ktoré obsahuje pozostatky týchto látok predstavuje riziko pre konzumentov a tiež môže spôsobiť technologické problémy pri jeho ďalšom spracovaní – napr. pri výrobe fermentovaných produktov. 

Kontrola antibiotík je povinná a ich obsah by mal byť porovnaný s maximálnym množstvom rezíduí (Maximum Residue Limits (MRL)), stanoveným Európskou úniou (Nariadenie EU No 37/2010).

ECLIPSE test – je širokospektrálny skríningový test určený na stanovenie rezíduí inhibičných látok (RIL) v kravskom, kozom a ovčom mlieku.

Test je dostupný v dvoch formátoch : mikrotitračná platnička alebo plastové tuby.

Výhody:

 • stanovenie širokého spektra RIL
 • citlivosť na úrovni EU-MRL
 • čas detekcie cca 2h30min
 • nenáročná manipulácia
 • nevyžaduje zložité vybavenie
 • vhodný pre surové i opracované mlieko
   


 

Falšovanie mlieka

Medzi frekventované spôsoby falšovania mlieka patrí čiastočná náhrada drahej suroviny lacnejšou, napr. prilievane kravského (kozieho) mlieka do ovčieho.

Takéto zmiešavanie mliek spôsobuje:

 • zníženie kvality finálnych výrobkov              
 • právne postihy vyplývajúce z legislatívnej zodpovednosti
 • zmenu senzorických vlastností
 • ohrozenie dobrého obchodného mena
 • technologické problémy pri výrobe
 • ekonomický dopad
 • zdravotné hľadisko (množstvo ľudí je alergických na mlieko iba jedného živ. druhu)

IC BOVINO – test na stanovenie prítomnosti kravského mlieka v ovčom alebo kozom mlieku alebo syre

IC CAPRINO – test na stanovenie prítomnosti kozieho mlieka v ovčom mlieku alebo syre

Testy majú formát jednoduchých testovacích pásikov.

Výhody:

 • jednokroková testovacia procedúra
 • čas analýzy  5 -10 min
 • vysoká citlivosť a špecificita
 • nevyžaduje žiadne vybavenie
 • vizuálne odčítanie výsledkov