Nachádzate sa tu

Analýza mykotoxínov v potravinách a krmivách

Vzhľadom na vysoký výskyt mykotoxínov a ich toxické účinky na zvieratá a ľudí stanovili regulačné komisie ich maximálne hodnoty (MRL). V súlade so smernicami boli vyvinuté špecifické metódy na detekciu mykotoxínov, medzi ktoré patria aj: enzýmové imunoanalýzy (ELISA), rýchle testy alebo imunoafinitné kolónky (IAC).

Stanovenie mykotoxínov:

RIDASCREEN®: Enzýmové imunoanalýzy (ELISA) využívajú vysokú špecificitu reakcie antigén-protilátka na detekciu a kvantifikáciu mykotoxínov fotometrickým meraním.

RIDA®QUICK: Rýchle testy určené na semikvantitatívnu (vizuálne vyhodnotenie), alebo kvantitatívnu (vyhodnotenie pomocou RIDA®QUICK SCAN) analýzu.

Kartičkové testy, napr. AFLACARD®/ OCHRACARD® umožňujú kvalitatívnu analýzu rôzneho množstva mykotoxínov v potravinách a krmivách.

Imunoafinitné kolónky (EASI-EXTRACT®, PREP®) využívajú vysokú špecificitu interakcie antigénu a protilátky na izoláciu, čistenie a koncentrovanie mykotoxínov z množstva zložitých matríc.

Čistiace kolónky na pevnej fáze sa používajú na vyčistenie vzoriek kontaminovaných mykotoxínmi pred imunochromatografickými metódami.

 

ELISA testy

Rýchle skríningové testy

Imunoafinitné kolónky

kvantitatívne
výsledky

vysoká citlivosť a špecificita

rýchla a spoľahlivá metóda

jednoduché a rýchle prevedenie

semi-kvantitatívna alebo kvantitatívna analýza

multi-analýza v spojení s
HPLC, LC-MS/MS

redukuje interferujúce pozadie a zvyšuje presnosť merania

množstvo aplikácií

 

ELISA testy

 • Aflatoxín M1
 • Aflatoxín B1
 • Celkové aflatoxiny
 • Ochratoxin A
 • Zearalenon
 • Deoxynivalenol
 • T-2 toxin
 • HT-2 toxín
 • Fumonisin
 • Citrinin

Rýchle skríningové testy

 • Deoxynivalenol
 • T-2/HT-2 toxín
 • Fumonizín
 • Aflatoxíny
 • Zearalenon
 • Ochratoxín A

Imunoafinitné kolónky

 • Celkové aflatoxiny
 • Aflatoxín M1
 • Ochratoxín A
 • Deoxynivalenol
 • Fumonizín
 • Zearalenon
 • T-2 a HT-2 toxin
 • Sterigmatocystín
 • Citrinín
 • Multi toxínové kolónky

 

* Pre ponuku štandardov a referenčných materiálov nás prosím kontaktuje.