Nachádzate sa tu

Kruhové testy a kontrolný materiál

Kruhové testy Progetto Trieste

Pre externú kontrolu kvality firma TEST VERITAS ponúka medzilaboratórne porovnávacie testy Progetto Trieste, ktorá zahŕňa nasledovné skupiny analytov:

  • Reziduá veterinárnych liečiv
  • Mykotoxíny
  • Pesticídy
  • Dusičnany, dusitany
  • Ťažké kovy

V niektorých prípadoch je možné sa zúčastniť  kruhového testu, kde sa v jednej matrici analyzujú dva rôzne analyty, čím sa testy stávajú ekonomicky výhodnejšie. Každoročne sa zvyšuje výber kruhových testov a  do programu sa zahŕňajú aj nové analyzované materiály. Pre tento rok sa rozšírila ponuka pre morské ryby a chemické kontaminanty (pesticídy, dusičnany, dusitany, ťažké kovy). V prevažnej miere ide o prirodzene kontaminovaný materiál.
 

Program 2017

Certifikovaný referenčný materiál

Analytické laboratórium Trilogy® ponúka referenčné materiály na kontrolu kvality metodík používaných na stanovenie mykotoxínov. Certifikovaný referenčný materiál je prírodne kontaminovaný homogénny produkt, u ktorého certifikát potvrdzuje koncentráciu prítomných mykotoxínov.

Tieto referenčné materiály možno použiť na množstvo rôznych aplikácií vrátane overenia presnosti metódy (výťažnosť), pri validáciách a akreditáciách, atď.

Sú vhodné predovšetkým na validáciu metód, pretože sa oveľa viac približujú prírodnému produktu, ktorý je náročný na extrakciu a výsledky analýzy sú reálnejšie ako pri použití prídavného štandardu.

Aktuálna ponuka:

https://trilogylab.com/reference-materials/mycotoxin-reference-materials/

 

Kontrolný materiál (QCM)

Kontrolný materiál je potravinová matrica s jednou alebo viacerými parametrami, ktorý bol testovaný v kruhových testoch a teraz je dostupný s kvantitatívnymi výsledkami (protokol obsahuje stredné hodnoty, ktoré boli namerané účastníkmi kruhového testu). Možno ho použiť pri analýze ako kontrolný, porovnávací materiál.

Aktuálna ponuka:

http://www.fapas.com/quality-control-materials/Available-quality-control-materials.cfm

http://www.testveritas.com/en/materiali-di-controllo/