Nachádzate sa tu

Novinky

Kde nás môžete stretnúť v roku 2017?

 • 9.-10. Februára 2017 na III. Vedeckej a odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve  ZDRAVLAB´17 v Trenčine
 • 24.-25. Marca 2017 na XXIV. Luhačovických dňoch jediného spoločného odborného stretnutia alergológov a pneumonológov, Kongresový sál Společenského domu Luhačovice, ČR
 • 5.-7. Apríla 2017 na XV. Martinských dňoch imunológie, Aula MAGNA, JLF UK v Martine
 • 22.-24. Mája 2017 na XXVI. Dňoch klinickej mikrobiológie, Hotel Atrium, Nový Smokovec
 • 18.-21 Októbra 2017 na XXXIV. zjazde slovenských a českých alergológov a klinických imunológov so spoluúčasťou Českej imunologickej spoločnosti, Grand Hotel BELLEVUE, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Monitoring biologickej liečby

Aby bola biologická liečba efektívna, v krvi pacienta musí byť prítomná určitá minimálna koncentrácia účinnej látky. Z praxe je známe, že pacienti vykazujú rôzne hladiny účinnej látky v plazme/sére i keď dostali identické dávky biologickej liečby.

 • pomocou terapeutického monitorovania liečiva môže byť hladina liečiva v krvi skontrolovaná a dávkovanie optimálne upravené podľa potrieb pacienta, čím je možné efektívnejšie navodiť  remisiu a predĺžiť ju
 • ponúkame kity na stanovenie hladín liečiv infliximab, adalimumab, golimumab, vedolizumab
 • ponúkame aj kity na stanovenie protilátok vytvorených proti liečivám infliximab, adalimumab, etanercept

Pre viac informácií kliknite na: http://www.profood.sk/monitoring-biologickej-liecby

CalproSmart Home Test Kit

Test na meranie hladín kalprotektínu v stolici v domácom prostredí u pacientov so zápalovým ochorením čreva. Umožňuje monitorovanie pacienta na diaľku priamo z ordinácie lekára.

 • Jednoduchý rýchly test na monitorovanie ochorenia
 • Kvantitatívne stanovenie: rozpätie 70-1500 mg/kg stolice
 • Vykonanie testu v domácich podmienkach do 20 minút
 • Odčítanie a vyhodnotenie výsledkov pomocou aplikácie stiahnutej do smartfónu
 • Lekár je ihneď informovaný o výsledku a môže zvážiť ďalšiu liečbu
   

Zonulín

Nový marker autoimunitnej odpovede

 • zonulín je novo popísaný humánny proteín, ktorý participuje na pevných bunkových spojeniach medzi bunkami v stene tenkého čreva
 • viaže sa na špecifické receptory na povrchu steny črevného epitelu, čo vedie k rozostúpeniu bunkových spojení a zvýšeniu permeability črevného epitelu - substancie môžu prejsť a aktivovať imunitný systém
 • zonulín-zonulín-receptor je aktivovaný viac u pacientov s celiakiou a diabetom typu 1
 • pacienti s aktívnou celiakiou vykazujú vyššie hladiny zonulínu a protilátok voči zonulínu
 • ponúkame ELISA kit na stanovenie hladín zonulínu v sére a stolici

Pre viac informácií kliknite na http://www.profood.sk/zonulin-novy-marker-autoimunitnej-odpovede

Zvýšená priepustnosť čreva "LEAKY GUT SYNDROME"

Za fyziologických podmienok predstavuje črevná stena ochrannú bariéru, ktorá striktne reguluje vstup látok do krvného riečiska. Ak sa naruší napr. zlou výživou, liekmi alebo inými spúšťačmi, bariéra prestáva byť intaktná a škodlivé látky môžu prechádzať z čreva do tela. Tento stav je známy ako Syndróm zvýšenej priestupnosti čreva („Leaky Gut Syndrome“). Pretože stav zvýšenej priepustnosti čreva je závislý na mnohých parametroch (črevná sliznica, jej epitel spájaný pevnými spojmi zonula occludens (tight junctions) a mikroflóra), kombinované testovanie pomáha získať diferencovaný obraz o stave čreva a úspešne monitorovať účinnosť liečby.

Pre viac informácií kliknite na http://www.profood.sk/zvysena-priepustnost-creva-leaky-gut-syndrome-0

Stránky