Nachádzate sa tu

OPEGEN – reverzná dot blot hybridizácia

 • CeliacStrip, reverzná dot blot hybridizácia na detekciu  haplotypov asociovaných k ochoreniu celiakie
 • PapillomaStrip, reverzná dot blot hybridizácia na detekciu HIGH a LOW risk genotypov Pappilomavirus subtypov.
 • YChromoStrip, reverzná dot blot hybridizácia na detekciu delécií na Azoospermia Faktore (AZF) umiestnenom na chromozóme Y.
 • LactoStrip, reverzná dot blot hybridizácia na genotypizáciu genetickej intolerancie na laktózu
 • ThromboStrip, reverzná dot blot hybridizácia na genotypizáciu mutácií asociovaných s hĺbkovou žilnou trombózou
 • HemochromaStrip, reverzná dot blot hybridizácia na  genotypizáciu mutácií asociovaných s Hemochromatózou: C828Y, H63D, S65C
 • HLA B*27 Strip reverzná dot blot hybridizácia na detekciu HLA B*27 alel.

NOVÉ! OLIGOGEN testy

 • CT OligoGen – test je určený na kvalitatívnu detekciu Chlamydia trachomatis (CT).Test je založený na detekcii CT simultánnou amplifikáciou dvoch nezávislých cieľov DNA, kryptického plazmidu a vlastného genómu a následnou imunochromatografickou identifikáciou.
 • NG OligoGen - test je určený na kvalitatívnu detekciu Neisseria gonorrhoeae
 • HSV1/2 OligoGen - test je určený na kvalitatívnu detekciu a diferenciáciu Herpes simplex virus typu 1 a 2

a pripravujú sa ďalšie:

 • HLA B27 OligoGen
 • MG OligoGen (Mycoplasma genitalium)
 • CT+NG+MG OligoGen (Chlamydia trachomatis + Neisseria gonohrroeae + Mycoplasma genitalium)
 • CT+LGV OligoGen (Chlamydia trachomatis + Linphogranuloma venerum)

 

 

Ďalej ponúkame:

NOVÉ genetické  testy na odhalenie predispozície ochorení, čo umožňuje včasnú individuálnu terapiu

 • MutaCHIP® FOOD – diagnostika enzymaticky zapríčinenej  potravinovej intolerancie mutačnou analýzou génových variantov (SNPs), ktoré kódujú funkčne zmenené enzýmy, ktoré zodpovedajú za  príslušnú neznášanlivosť.

V jednej vzorke máte možnosť odhaliť:

 •  aldehydázovú, fruktózovú, laktózovú a sacharózovú intoleranciu, hemochromatózu, celiakiu a ako nový parameter je pridaná aj histamínová intolerancia (DAO)- detekciou 3 hlavných mutácií.

...ďalšie

 • MutaCHIP®CF
 • MutaCHIP®Artero
 • MutaCHIP®OSTEO
 • MutaCHIP®TOXO
 • MutaCHIP®RESPIRA

...a farmakogenetika

 • MutaCHIP®TAMOX
 • MutaCHIP®5-FU
 • MutaCHIP®ONKO – pripravuje sa (BRAF, CYP2C8, DPYD, EGFR, KRAS, MTHFR, TPPT, UGT1A1)

Viac informácii na: www.opegen.com