Nachádzate sa tu

Príslušenstvo (zariadenie a doplnky)

Zvýšené množstvo analýz si vyžaduje zavedenie štandardizovaných a účinných pracovných postupov. Navyše, testovacie systémy sú často aktualizované kvôli novým technológiám, ktoré sa však pred zavedením do praxe musia podrobiť skúšaniu.

R-Biopharm ponúka viaceré riešenia pre veľké aj malé laboratóriá. V závislosti od požiadaviek na testovanie a spracovanie sú spolu s testovacími súpravami ponúkané rôzne zariadenia.

Prináša na trh riešenia pre testovanie na mieste, zariadenia pre malé laboratóriá, vybavenie na prechod na nový formát a roztoky, ktoré zvyšujú priepustnosť a umožňujú automatizáciu.

R-Biopharm ponúka širokú škálu produktov, vrátane laboratórnych pomôcok na prípravu a analýzu vzoriek, ako aj software na vyhodnocovanie výsledkov.

 

Príprava vzorky

Testovanie

Vyhodnotenie

všeobecné doplnky

doplnky špecifické pre
daný test

vybavenie špecifické pre
daný test

optická čítačka (reader)

softvérová aplikácia pre smartphone NEXUS 6

software