Nachádzate sa tu

ZONULÍN, nový marker autoimunitnej odpovede

Zonulín je novo objavený ľudský humánny proteín, analóg zonula occludens toxínu vylučovaného Vibrio cholerae, ktorý participuje na pevných bunkových spojeniach (tzv. tight junctions) medzi bunkami v stene tenkého čreva (viď. obr.). Zonulín sa viaže na špecifické receptory na povrchu steny črevného epitelu a spúšťa kaskádu biochemických javov, ktoré majú za následok rozostúpenie bunkových spojení a náslené zvýšenie permeability črevného epitelu, čo umožňuje niektorým substanciám prejsť a aktivovať imunitný systém.

A.Fasano a jeho spolupracovníci zistili, že systém zonulín-zonulín-receptor je aktivovaný viac u pacientov s celiakiou a diabetom typu 1. Pacienti s aktívnou celiakiou vykazujú vyššie hladiny zonulínu a protilátok voči zonulínu v porovnaní s pacientami bez celiakie alebo u pacientov v remisii, ktorí dodržiavali bezgluténovú diétu.

Čo sa týka autoimunitného diabetu typu 1, v experimentoch na potkanoch sa podarilo dokázať, že zvýšené hladiny zonulínu ako aj zvýšená črevná permeabilita predchádzali vzniku diabetu typu 1 u potkanov. Na druhej strane, vzniku diabetu typu 1 sa mohlo na animálnych modeloch predísť inhibíciou zonulínu.

Navyše, mnohí ľudia trpiaci celiakiou trpia aj na iné autoimunitné ochorenia. Zdá sa preto, že zvýšené hladiny zonulínu sú faktorom prispievajúcim k vývoju celiakie a iných autoimunitných ochorení ako je diabetes závislý od inzulínu (diabetes typu 1), skleróza multiplex a reumatoidná artritída.

 

Zonulín stolica

množstvo vzorky: 15 mg

matrix: stolica

kat. číslo: K5600

Zonulín sérum

množstvo vzorky: 25 µl

matrix: sérum

kat. číslo: K5601