Nachádzate sa tu

Diagnostické testy

Potraviny tvoria neoddeliteľnú súčasť nášho každodenného života. Ich kvalita a bezpečnosť majú priamy vplyv na naše zdravie a teda život samotný.
 
V zmysle mnohých medzinárodných smerníc a nariadení majú výrobcovia potravín povinnosť dbať o nezávadnosť svojich výrobkov a informovať spotrebiteľa o obsahu vybraných parametrov na obaloch.
 
Výber vhodnej testovacej metódy je závislí od viacerých faktorov ako sú napríklad:

  • vybavenie laboratória
  • čas potrebný na vykonanie analýzy
  • aký druh výsledku potrebujete (kvalitatívny, kvantitatívny)... 

S výberom metódy a vhodnej testovacej súpravy Vám radi a ochotne pomôžu naši pracovníci ...