Nachádzate sa tu

Monitoring biologickej liečby

Biologická liečba predstavuje v súčasnosti pre mnohých pacientov nádej na navodenie hlbokej remisie a zlepšenie kvality života napr. pri Crohnovej chorobe.

 

Optimalizácia terapie

Aby bola liečba efektívna, v krvi pacienta musí byť prítomná určitá koncentrácia účinnej látky. Z praxe však vieme, že pacienti vykazujú kvôli individuálnej farmakokinetike rôzne hladiny účinnej látky v plazme aj napriek tomu, že dostali identické množstvo biologickej liečby. Taktiež bolo dokázané, že niektorí pacienti vôbec nereagujú na liečbu (primárni "non-respondenti") a niektorí prestanú reagovať časom (sekundárni "non-respondenti"). Pričom treba uviesť, že biodostupnosť a farmakokinetika napr. v skupine TNFα-inhibítorov vykazuje vysokú intra- a inter-individuálnu variabilitu v čase.

Pomocou terapeutického monitorovania liečiva, TDM (therapeutic drug monitoring) môže byť hladina liečiva v krvi skontrolovaná a dávkovanie optimálne upravené podľa potrieb pacienta, čím je možné efektívnejšie navodiť  remisiu a predĺžiť ju. Na uvedený účel sa testujú hladiny biologického liečiva v krvi pred každou ďalšou infúziou – tzv. TLC (trough level concentration, obr. 1).

 

 
   

Obr.1 Farmakokinetický profil infliximabu. Biely kruh predstavuje príklad TLC. TLC je definovaná ako koncentrácia liečiva meraná tesne pred podávaním ďalšej infúzie napr. infliximabu (upravené podľa Tracey a kol., 2008).

Tab.1: Možnosti optimalizácie terapie pomocou TDM pri podávaní biologickej liečby v skratke

 

Výsledky TDM

Optimalizácia terapie / akcia

Nízka biodostupnosť liečiva v krvi

Zvýšenie dávky alebo zníženie intervalu infúzií

Príliš vysoká biodostupnosť liečiva v krvi

Redukcia dávky alebo predĺženie intervalu infúzií

Adekvátna biodostupnosť ale nedostatok odpovede v liečbe pacienta

Zmena na alternatívnu formu liečby

 

Podľa aktuálnych vedeckých publikácií je okrem monitoringu samotného liečiva dôležité monitorovať aj hladiny protilátok vytvorených voči biologickému liečivu. Pre príklad postupu úpravy dávky na základe TDM liečiva a protilátok pozrite v texte nižšie: TAXIT algoritmus: namerané hladiny TLC a navrhované postupy pri úprave dávok pri liečbe infliximabom.

 

TNFα Blocker Drug level ELISA

- Monitorovanie hladín liečiva v sére a EDTA plazme s vysokou citlivosťou

- Špecifická detekcia TNFα blokátorov: infliximabu, adalimumabu alebo golimumabu

 

Ponúkame testy od dvoch výrobcov:

R-Biopharm AG:

kit je vyvinutý v spolupráci s odborníkmi v KU Leuven, v Belgicku, ktorí participovali na štúdii TAXIT (Trough level Adapted infliXImab Treatment):

RIDASCREEN® IFX Monitoring - stanovenie hladín infliximabu, G09041

NOVÉ!  RIDASCREEN® ADM Monitoring - stanovenie hladín adalimumabu, G09043

Immundiagnostik AG:

Biologic therapy monitoring: IDKmonitor® Infliximab drug level ELISA, K 9655

Biologic therapy monitoring: IDKmonitor® Adalimumab drug level ELISA, K 9657

Biologic therapy monitoring: IDKmonitor® Golimumab drug level ELISA, K 9656

 

TNFα Blocker Drug ADA ELISA

detekcia protilátok ADA (total, free)

stanovenie imunitnej reakcie vo forme vytvorených protilátok na liečbu s infliximabom, adalimumabom alebo etanerceptom (napr. Remicade®, Humira® alebo Enbrel®)

 

Ponúkame testy od výrobcu

R-Biopharm AG:

kit je vyvinutý v spolupráci s odborníkmi v KU Leuven, v Belgicku, ktorí participovali na štúdii TAXIT (Trough level Adapted infliXImab Treatment):

NOVÉ! RIDASCREEN® Anti-IFX Antibodies - stanovenie hladín protilátok proti infliximabu, G09042

Immundiagnostik AG:

Biologic therapy monitoring: IDKmonitor® Infliximab free ADA ELISA K 9650

Biologic therapy monitoring: IDKmonitor® Infliximab total ADA ELISA K 9654

Biologic therapy monitoring: IDKmonitor® Adalimumab free ADA ELISA K 9652

Biologic therapy monitoring: IDKmonitor® Adalimumab total ADA ELISA K 9651

Biologic therapy monitoring: IDKmonitor® Etanercept free ADA ELISA  K 9653

 

  • NOVÉ - Integrin Blocker - Drug level LC-MS/MS

- Monitorovanie hladín najnovšieho biologického liečiva Vedolizumab (Entyvio®) v sére a EDTA plazme s vysokou citlivosťou

- Ponúkame test od výrobcu Immundiagnostik AG:

Biologic therapy monitoring: IDKmonitor® Vedolizumab drug level LC-MS/MS KM9600

 

TAXIT algoritmus: namerané hladiny TLC a navrhované postupy pri úprave dávok:

TLC > 7 ug/ml    - zníženie dávky (o 5mg/kg) na min. 5 mg/kg

                          - predĺženie intervalu medzi jednotlivými dávkami (o 2 týždne) na max. 12 týždňov

 

3 ug/ml ≤ TLC ≤ 7 ug/ml - optimálne hladiny, žiadne prispôsobovanie dávky nie je potrebné

TLC < 3 ug/ml    - skrátenie intervalu medzi jednotlivými dávkami (o 2 týždne) na min. 4 týždne

                          - zvýšenie dávky (o 5mg/kg) na max. 10 mg/kg

 

nedetekovateľné TLC (< 0,3 ug/ml) - meranie protilátok voči infliximabu (ATI), hladiny cut-off upravené v KU Leuven vzhľadom na vyššiu citlivosť kitu

ak ATI > 400 ng/ml - STOP v liečbe príslušným typom TNFα-blokátora

ak ATI < 400 ng/ml - skrátenie intervalu medzi jednotlivými dávkami (o 2 týždne) na min. 4 týždne

                          - zvýšenie dávky (o 5mg/kg) na max. 10 mg/kg