Nachádzate sa tu

Zvýšená priepustnosť čreva "LEAKY GUT SYNDROME"

Multiparametrový prístup použitím slgA, IgG, Calprotectinu, α1-Antitrypsinu

V neporušenom stave črevná stena slúži ako ochranná bariéra, ktorá zabraňuje vstupu škodlivých látok do krvného riečiska. Ak sa naruší zlou výživou, liekmi alebo inými spúšťačmi, škodlivé látky môžu z čreva uniknúť a prenikajú do tela, pretože bariéra nie je úplne intaktná. Tento stav je známy ako Syndróm priestupnosti čreva („Leaky Gut Syndrome“). Pretože stav zvýšenej priepustnosti čreva je závislý na mnohých parametroch (črevná sliznica, mikroflóra, črevný epitel a zonula occludens (tight junctions)), kombinované testovanie pomáha získať diferencovaný obraz o stave čreva. Kombinované testovanie viacerých parametrov pomáha úspešne monitorovať účinnosť liečby.

                                      

  • sIgA je súčasťou imunitného systému. Uvoľňuje sa do čreva a viaže vylúčené škodlivé látky. Nízka hladina sIgA indikuje poškodenie steny čreva.
  • IgG je protilátka tvorená imunitným systémom, ktorá bojuje s cudzími látkami v krvi. Prítomnosť špecifických IgG protilátok proti niektorým potravinám indikuje oneskorenú potravinovú alergiu, ktorá je spôsobená Syndrómom zvýšenej priepustnosti čreva. To môže viesť k zápalu, ktorý môže ďalej zvýšiť priepustnosť čreva, ak sa stane chronickým.
  • Calprotectin je citlivý marker zápalu, ktorý sa používa na rozlíšenie medzi syndrómom dráždivého čreva a chronickým, zápalovým ochorením čriev. Zvýšené hladiny kalprotektínu (˃50mg/kg) indikujú zápalový stav v čreve. Nízke hladiny kalprotektínu môžu byť znakom syndrómu dráždivého čreva alebo IgG sprostredkovanej potravinovej alergie.
  • α1-Antitrypsin je produkovaný v pečeni. Zvyčajne nie je prítomný v črevách, a ak áno, tak len vo veľmi nízkych koncentráciách. α1-Antitrypsin je indikátor zvýšenej črevnej permeability a marker zápalovej aktivity v čreve.
  • Zonulín - systém zonulín-zonulín-receptor je aktivovaný viac u pacientov s celiakiou a diabetom typu 1. Pacienti s aktívnou celiakiou vykazujú vyššie hladiny zonulínu a protilátok voči zonulínu v porovnaní s pacientami bez celiakie alebo u pacientov v remisii, ktorí dodržiavali bezgluténovú diétu.