Nová generácia testov Bioavid lateral flow – HOOK efekt!!!


Na čo test slúži:

  • stanovenie prítomnosti alergénov na povrchoch výrobných liniek a zariadení
  • stanovenie prítomnosti alergénov vo vstupných surovinách
  • analýza CIP vody (voda používaná na premývanie zariadení)

Čo je Hookov efekt?
Ak vzorka obsahuje veľké množstvo alergénu, rýchle testy môžu vykazovať falošne negatívne výsledky. Tento jav sa volá Hookov efekt.

 

Nová generácia testov Bioavid lateral flow Hook efekt, Vás na prítomnosť Hookovho efektu upozorní. 

Ako test funguje:

  • príprava vzorky (napr. ster z výrobnej linky)
  • zmiešajte vzorku a pufor, inkubujte 5-10 min
  • vložte testovací pásik, inkubujte 5 min
  • odčítajte výsledok

Vyhodnotenie:

A) Zobrazí sa Kontrolný pásik (C) a Hookov pásik (H) = vzorka je negatívna (obsahuje menej ako 1 mg/kg alergénu)
B) Zobrazí sa Kontrolný (C), Hookov pásik (H) aj Testovací pásik (T) = vzorka je pozitívna (obsahuje od 1-1000 mg/kg alergénu)
C) Zobrazí sa Kontrolný (C) a Testovací pásik (T) = vzorka je silne pozitívna (obsahuje od 1 000-10 000 mg/kg alergénu)
D) Zobrazí sa Kontrolný (C) = vzorka obsahuje veľmi vysoké množstvo alergénu a je potrebné ju riediť.
 

Zdroj: R-Biopharm AG

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.