Nachádzate sa tu

Analýza rezíduí antibiotík v potravinách a krmivách

Antibiotiká môžu byť, okrem ich funkcie ako veterinárne lieky, používané ako stimulátory rastu pri chove hospodárskych zvierat. Dôsledkom nesprávneho alebo nezákonného použitia môžu pozostatky liečiv pretrvávať v potravinách živočíšneho pôvodu (napr. v mäse, mlieku, vajciach).

Kvôli čiastočne karcinogénnym a toxickým vlastnostiam predstavuje konzumácia kontaminovaných potravín zdravotné riziko.

Navyše sa predpokladá, že rozšírené používanie antibiotík podporuje vznik multi-rezistencie voči patogénnym baktériám. Pre tieto dôvody sa vo viacerých krajinách stanovili maximálne prípustné hodnoty rezíduí a vytvorili  sa dozorné programy.

Stanovenie rezíduí antibiotík:

Premi®Test a Eclipse testy sú založené na inhibícii rastu spór účinkom antibiotík. Predstavujú jednoduché a finančne nenáročné

kvalitatívne stanovenie pre široké spektrum antibiotík.

RIDASCREEN® ELISA testy umožňujú špecifickú kvantitatívnu analýzu jednotlivých antibiotík alebo celých skupín antibiotík na základe imunologickej reakcie antigén-protilátka a následného vyhodnotenia zmeny sfarbenia mikrotitračnej platničky pomocou fotometra.

EASI-EXTRACT® imunoafinitné kolónky ponúkajú vylepšené prečistenie a koncentrovanie antibiotík zo zložitých matríc. Používajú sa pred analýzou vzorky pomocou HPLC alebo LC-MS/MS.

 

Premi®Test a Eclipse test

ELISA testy

Imunoafinitné kolónky

kvalitatívne stanovenie
širokého spektra ATB založené na inhibícii mikrobiálneho rastu

rýchla a jednoduchá manipulácia

citlivosť na úrovni EU-MRL

spoľahlivosť (AOAC-RI,
Performance tested Methodsm & AFNOR Validation NF)

kvantitatívne výsledky

analýza jednotlivých ATB
alebo celých skupín

široká škála testov

dostupné aplikácie pre
rôzne matrice

vyhodnotenie výsledkov
s RIDA®SOFT Win

pre HPLC alebo LC-MS/MS

určené pre matrice ako sú:
med, mlieko, krevety

možná automatizácia

vysoká kapacita

výborná výťažnosť

 

Premi®Test                      ECLIPSE Test

 • ECLIPSE FARM 3G
 • ECLIPSE 100
 • ECLIPSE 3G
 • ECLIPSE 50
 • EQUINOX
 • EXPLORER
 • Premi®Test 25
 • Premi®Test 4 x 25
 • Premi®Test Urine

ELISA testy

 • Chinolóny
 • Chloramfenikol
 • Nitrofuran (AMOZ)
 • Nitrofuran (AOZ)
 • Nitrofuran (SEM)
 • Nitrofuran (AHD)
 • Streptomycín
 • Sulfametazín
 • Sulfoamid
 • Penicilín
 • Bacitracín
 • Tetracyklín

Imunoafinitné kolónky

 • Chloramphenicol

* Pre ponuku analýznych kontrol nás prosím kontaktuje.