Nachádzate sa tu

Basophil histamine release test

Kvantitatívne stanovenie celkového histamínu

 

Výrobca -  firma REFLAB, Dánsko (člen R-Biopharm group)

NOVÝ test na slovenskom trhu! Stanovenie celkového uvoľneného histamínu po provokácii bazofilov už za 1 hodinu!

Unikátna patentovaná technológia profesora Per Stahl Skova, väzba histamínu na sklenených vláknach, RefLab, National University Hospital Copenhagen, Dánsko.

 

BASOPHIL HISTAMINE RELEASE TEST test sa používa na:

 • dôkaz autoreaktívnej urtikárie
 • diagnostiku celulárnej alergie typu I
 • detekciu alergickej reakcie na potraviny, liečivá a jedy hmyzu
 • diskrepancie medzi kožným testom a anamnézou pacienta
 • atopickú dermatitídu
 • pri vysokej hladine celkového IgE
 • keď kožné testy nie je možné previesť
 • HR test môže odhaliť akúkoľvek podozrivú látku spôsobujúcu alergiu

 

Výhody testu:

 • testovací materiál - heparizovaná plná krv stabilná pri laboratórnej teplote 24-36 hod.
 • jednoduchá príprava vzorky, inkubácia 60 min, 37o C
 • testovanie 4 až 6 koncentrácii alergénu
 • priama kvantitatívna detekcia histamínu
 • skutočná reakcia bazofilov, okamžitá informácia  klinického efektu
 • ponuka jednotlivých alergénov, ako aj kompletných panelov
 • možnosť použitia vlastných alergénov

 

Výsledky sa odčítavajú na:

HISTAREADER™ 501-1


 

Citlivosť: 5ng/ml                               
Sada pre 5 testov
Detekčný limit: 0-150 ng histamínu/ml
Kapacita: 860 vzoriek za hodinu

 

Zoznam alergénov a liekov detekujúcich HR testom

HR-Test je in-vitro metóda na detekciu alergénov, ktoré vyvolávajú uvoľnenie histamínu z bazofilov, za použitia metódy sklenených vlákien. Test sa vykonáva na mikrotitračnej platničke alebo na stripoch, ktoré sú potiahnuté sklenenými vláknami. Bazofily zo vzorky krvi sú aktivované alergénmi. Sklenené vlákna viažu histamín s vysokou afinitou a selektivitou.1 25 μl heparizovanej krvi v každej jamke je aktivovaných zriedeným tlmivým roztokom alergénov v rôznej koncentrácii po dobu 60 minút pri teplote 37 °C. Uvoľnený histamín sa naviaže na sklenené vlákna a následne je fluorometricky detegovaný (OPA-method) pomocou HISTAREADER™ 501.

V prípade, že Histareader nemáte k dispozícii, vysušené platničky/stripy je možné zaslať na detekciu priamo do REFLAB, Dánsko. Stanovenie je zdarma.

Viac informácií na:

www.reflab.dk

www.r-biopharm.com