Nachádzate sa tu

Identifikácia živočíšnych druhov

Počas výroby mäsových produktov, od mletia mäsa cez spracovania až po prídavok mäsa do krmovín, nie je vždy jasné, o aký druh mäsa ide.

Tento fakt predstavuje riziko, že mäso z menej hodnotných druhov zvierat bude deklarované za mäso vyššej kvality. Riziko je ešte väčšie pri zmesiach, napr. u mletého hovädzieho mäsa alebo výrobkov z neho. Pri použití real-time PCR je možná identifikácia rôznych živočíšnych druhov, pričom sa môžu stanoviť kvalitatívne alebo kvantitatívne. Najmä pri Halal alebo kosher potravinách (kvôli náboženským dôvodom) sa uplatňuje stratégia nulovej tolerancie. Kvalitatívne real-time PCR umožňujú vysoko citlivú špecifickú identifikáciu mäsa jedného druhu v prítomnosti mäsa iného druhu. Stabilná DNA je výborný marker pre identifikáciu živočíšnych druhov a real-time PCR môže byť použitá dokonca aj pre vysoko spracované potraviny a krmivá. Nový rad produktov s internou amplifikáciou a živočíšnou kontrolou (IAAC) má vyššiu citlivosť a obsahuje amplifikačnú a extrakčnú kontrolu.   

 

 

 

 

 

 

 

Real-time PCR -   kvalitatívna detekcia

 • Hovädzí dobytok
 • Kôň
 • Pes a mačka
 • Hydina
 • Ošípané
 • Morka
 • Kôň a somár
 • Králik
 • Bizón

Real-time PCR - kvantitatívna detekcia

 • Hovädzí dobytok
 • rod koňovité
 • Ošípané
 • Hydina

Real-time PCR - Ryby

 • Halibut
 • Oncorhynchus tshawyscha
 • Oncorhynchus mikis
 • Oncorhynchus gorbuscha
 • Oncorhynchus nerka
 • Salmo trutta
 • Salmo salar
 • Gadus macrocephalus
 • Pollachius virens
 • Merlangius merlangus
 • Gadus chalcogrammus
 • Gadus morhua
 • Mrluccius merluccius
 • Melanogrammus aeglefinus