Nachádzate sa tu

Mikrobiologická bezpečnosť potravín

Testovanie produktov:

Všetky druhy surovín sú potenciálne vystavené riziku kontaminácie patogénnymi a inými nežiaducimi mikroorganizmami. Na analýzu mikrobiálnej čistoty mäsa a mäsových výrobkov, vajec a výrobkov z nich, zeleniny, ovocia, byliniek a korenia, nápojov, obilnín a obilných výrobkov, ako aj hotových pokrmov sú v ponuke spoľahlivé testovacie súpravy.

Osvedčenými metódami sú: klasické mikrobiologické testy, špecifiká detekcia pomocou real-time PCR alebo potvrdenie prítomnosti bakteriálnych toxínov pomocou ELISA testov.

Výrobné priestory a prostredie:

Pri minimalizácii rizika kontaminácie produktov sa dbá na dodržiavanie štandardov bezpečnosti a kvality.

Dôležité vlastnosti testov, ktoré sa používajú pri kontrole efektívnosti čistenia a dodržiavania hygieny sú:

 • vysoká citlivosť
 • rýchlosť
 • opakovateľnosť

Spoľahlivosť výsledkov je dôležitá pre zavedenie okamžitých a dlhodobých riešení.

 

   Bakteriálne toxíny
   a patogény

Kontrola (monitoring)
hygieny a sanitácie

     Compact Dry

 • živné médium v plastovej platničke
 • určené na detekciu vybraných druhov mikroorganizmov

    SureFast®Pathogen/BAC/PREP

 • vysoko špecifická real-time PCR na stanovenie a overenie jednotlivých druhov patogénov
 • účinná extrakcia DNA/RNA zo surových a tepelne spracovaných potravín
 • multiplexové PCR testy

    RIDASCREEN®ELISA

 • na stanovenie bakteriálnych toxínov
 • detekcia patogénov

    RIDA®STAMP

 • detekcia mikrooganizmov na povrchoch (odtlačky)

    Lumitester PD-30 s LuciPac Pen

 • citlivé stanovenie  AMP / ATP pomocou bioluminiscencie

    RIDA®CHECK

 • kolorimetrický test na stanovenie
  rezíduí proteínov
 • sterové tyčinky pripravené na použitie
 • určené na rýchlu kontrolu povrchov
 

 

ELISA testy

 • Campylobacter
 • Enetrotoxíny Staph. aureus   
 • Listeria
 • Salmonella
 • Verotoxin

 

COMPACT DRY

 • Koliformné baktérie
 • Enterobacteriaceae
 • E.coli / Koliformné
 • Kvasinky a plesne
 • Listeria spp.
 • Salmonella
 • Staphylococcus aureus
 • Enerococcii
 • Vibrio parahaemolyticus / Vibrio spp.
 • Heterotrofné vodné baktérie
 • Total (CPM)
 • Bacillus cereus

Real-time PCR

 • Bacillus cereus
 • Escherichia coli
 • Clostridium botulinum
 • Clostridium perfringens
 • Campylobacter
 • Cronobacter
 • Legionella pneumophila
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Listeria monocytogenes
 • Staphylococcus aureus
 • Norovirus
 • Salmonella
 • Staph. aureus
 • Vibrio cholerae
 • Vibrio parahaemolyticus
 • Vibrio vulnificus
 • Hepatitis
 • Influenza
 • Yersinia enterocolitica
 • Histomonas meleagridis