Ponuka testov

Naše testovacie súpravy umožňujú stanovenie analytov, ako sú alergény, mykotoxíny, inhibičné látky, vitamíny a mnoho ďalších. Z našej ponuky testov si vyberú farmári, pestovatelia, výrobcovia a dovozcovia potravín/krmív, výskumné, skúšobné a kontrolné laboratória. S výberom testov a návrhom riešenia pre Vaše špecifické potreby Vám radi pomôžeme.

 

VÝROBCOVIA

V rámci SR a ČR výhradne zastupujeme: R-Biopharm, R-Biopharm Rhône, ZEU, EuroProxima, Test Veritas.

VIAC

Produkty

Kontaktujte nás

Zanechajte nám správu

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Mykotoxíny -

Mykotoxíny patria medzi najnebezpečnejšie a najsledovanejšie analyty v rámci kontroly potravín.

-

Vzhľadom na vysoký výskyt mykotoxínov a ich toxické účinky na zvieratá a ľudí stanovili regulačné orgány ich maximálne povolené hodnoty (MRL). Všetky naše súpravy boli vyvinuté v súlade s týmito smernicami.

Rýchle testy: 

 • jednoduché a rýchle prevedenie
 • semi-kvantitatívna alebo kvantitatívna analýza
 • vyhodnotenie je možné aj pomocou mobilnej aplikácie RIDA®SMART APP

ELISA testy:

 • kvantitatívne výsledky
 • vysoká citlivosť a špecificita
 • rýchla a spoľahlivá metóda

Imunoafinitné kolónky:

 • je možná aj multi-toxínová analýza v spojení s HPLC, LC-MS/MS
 • redukuje interferujúce pozadiea zvyšuje presnosť merania
 • množstvo aplikácií

 

 

Alergény -

Spoľahlivé analytické riešenia pre Vašu prevádzku alebo laboratórium...

-

Rýchle prúžkové testy:

 • rýchle áno/nie rozhodnutie 
 • testovanie priamo na mieste (ster, kontrola produktov)
 • nenáročné na prevedenie
 • nevyžaduje lab. vybavenie a vyhodnocovacie zariadenia

ELISA testy:

 • kvantitatívne výsledky pri použití certifikovaných štandardov (NIST CRM)
 • jednoduchá príprava vzorky  
 • možnosť automatizácie (napr. ThunderBolt, ChemWell)
 • vyhodnotenie výsledkov pomocou RIDA®SOFT Win

PCR testy:

 • robustná a stabilná cieľová molekula (DNA) v tepelne opracovaných vzorkách
 • vysoko špecifický systém s minimálnymi  krížovými reakciami
 • citlivosť v nízkych hodnotách (v ppm) s možnosťou kvantifikácie
 • jedna príprava vzorky (90 min) pre 15 parametrov
 • štandardná manipulácia a priebeh testu (1-2 hodiny)

  

Inhibičné látky v mlieku (RIL)/Falšovanie mlieka -

ECLIPSE - stanovenie inhibičných látok v mlieku, presnejšie, rýchlejšie, lacnejšie...

-

ECLIPSE 50 / FARM:

 • stanovenie inhibičných látok v surovom, opracovanom, sušenom mlieku a v srvátke
 • inkubácia cca 2hod 30 min
 • vyhodnotenie: vizuálne alebo E-Readerom
 • citlivosť na úrovni MRL

 

Falšovanie mlieka:

Rýchle testy na detekciu a kvantifikáciu falšovaného mlieka.

IC BOVINO - prítomnosť kravského mlieka v ovčom, alebo kozom mlieku

IC CAPRINO -  prítomnosť kozieho mlieka v ovčom mlieku

 • vhodné pre surové i pasterizované mlieko, syr, srvátku a jogurt  
 • výsledok do 3 minút 
 • vizuálne vyhodnotenie - výsledok pozitívny/ negatívny
 • IRIS čítačka - kvantitatívne vyhodnotenie

IRIS čítačka:

 • jednoduché ovládanie
 • výsledky dostupné ihneď (on-line) vo Vašom mobile
 • cenovo dostupné

 

Mikrobiológia -

Mikroorganizmy tvoria neoddeliteľnú súčasť potravín a prostredia. Sú rôzne systémy, ako ich mať pod kontrolou.

-

Novinka: Detekcia patogénov (Salmonella, Listréria) jednoducho, bezpečne a kdekoľvek...

MicroLab Detect:

 • príprava a priebeh testu v jednom testovacom zariadení
 • 3 jednoduché kroky vedúce k výsledku
 • uzavretý systém s nulovým rizikom kontaminácie
 • nevyžaduje žiadne laboratórne zručnosti a špeciálne vybavenie

Ukážka vo videu: https://www.youtube.com/watch?v=q6hbvHOJIWs

 

Compact Dry:

 • hotové živné média
 • kontrola surovín a prostredia (v spojení so sterom)
 • široká ponuka pre rôzne mikroorganizmy
 • vhodné pre výrobcov potravín

Ukážka vo videu: https://www.youtube.com/watch?v=q6hbvHOJIWs

 

Kontrola hygieny a sanitácie:

Lumitester PD-30:

 • citlivé stanovenie AMP/ATP

RIDA Check:

 • stanovenie reziduí proteínov
 • sterová tyčinka pripravená na použitie
 • určené na rýchlu kontrolu povrchov

 

PCR testy:

 • vysoko špecifická real-time PCR
 • účinná extrakcia DNA/RNA zo surových a tepelne spracovaných potravín

 

 

 

Vitamíny -

Zhoduje sa obsah vitamínov v potravinách s deklarovaným množstvom na obale aj na konci dátumu spotreby?

-

Na overenie odpovede Vám poslúžia tieto metódy: 

 

ELISA testy:

 • výsledky v priebehu 3 hodín
 • stanovenie pridaných vitamínov
 • stanovenie celkového obsahu vitamínu B12
 • jedna príprava vzorky pre kyselinu listovú  a vitamín B12
 • určené pre proces kontroly

Mikrobiologické testy:

 • určené na detekciu prirodzených aj pridaných vitamínov
 • štandardy aj reagencie priamo pripravené na použitie
 • metóda je v súlade s oficiálnymi metódami
 • výsledok v priebehu 48 hodín

Imunoafinitné kolónky:

 • izolácia a koncentrácia vitamínu
 • premývaním sa odstránia farbivá a balastné látky
 • vysoká výťažnosť, nízke CV

 

Obsahové látky -

Enzymatické testy sú efektívne a rýchle riešenie na stanovenie cukrov, kyselín, alkoholov a iných zložiek potravín. Vhodné pre ovocné džúsy, víno, pivo, vajcia, mäso a dietetické produkty.

-

Enzymatické testy:

 • jednoduché a bezpečné používanie
 • 30 testov pre všetky odvetvia potravinárskeho priemyslu
 • kvalita overená už viac ako 40 rokov

RIDA CUBE SCAN testy:

 • na analýzu je potrebný chemický bioanalyzátor RIDA CUBE SCAN
 • testovacie skúmavky priamo pripravené na použitie
 • postačuje jeden pipetovací krok
 • výsledky v priebehu 15 minút

 

 

 

 

 

 

 

Reziduá -

Kontrola hormónov, anabolík, antibiotík a veterinárnych liečiv – dôsledok modernej doby...

-

ELISA testy:

 • kvantitatívne stanovenie
 • analýza jednotlivých antibiotík alebo celých skupín
 • analýza hormónov, anabolík a veterinárnych liečiv
 • aplikácia pre rôzne matrice
 • testy od renomovaných výrobcov R-Biopharm a EuroProxima

Premi®Test:

 • kvalitatívne stanovenie širokého spektra ATB založené na inhibícii mikrobiálneho rastu
 • rýchla a jednoduchá manipulácia
 • nevyžaduje zložité  lab. vybavenie
 • citlivosť na úrovni EU-MRL
 • spoľahlivosť (AOAC-RI, Performance tested Methods & AFNOR NF Validation)


  

Rôzne -

Histamín, GMO a falšovanie mäsa – dôsledok modernej doby...

-

Histamín: 

 • kvantitatívne stanovenie ELISA 
 • vhodné pre vína, mlieko, syry a ryby

GMO:

 • Real-time PCR
 • skríningové, kvalitatívne aj kvantitatívne stanovenie
 • kompletný originálny testovací systém

Falšovanie mäsa a krmív:

 • kvalitatívne ELISA testy
 • tepelne opracované a neopracované vzorky
 • kvalitatívne a kvantitatívne PCR
 • široká ponuka živočíšnych druhov