Mykotoxíny sú metabolické produkty plesní. V priebehu histórie, rovnako ako i dnes, zhoršovali kvalitu poľnohospodárskych produktov. Kontaminácia mykotoxínmi je závislá od podmienok rastu, alebo skladovania. 
Konzumácia produktov kontaminovaných týmito látkami môže mať akútne toxické, ako aj chronické účinky na zdravie ľudí a zvierat. Na ochranu spotrebiteľov sa na celom svete uplatňujú právne predpisy týkajúce sa mykotoxínov.


Medzi najrozšírenejšie mykotoxíny patria:

Deoxynivalenol (DON) patrí do trichotecénovej skupiny mykotoxínov a je tvorený hubami rodu Fusarium. Často sa vyskytuje v mnohých rastlinných výrobkoch, najmä: v pšenici, kukurici, jačmeni, ovse a raži. DON je veľmi stabilná zlúčenina, ktorá sa počas skladovania, mletia, spracovania a varenia potravín a pri vysokých teplotách nerozkladá.

Aflatoxíny sú sekundárne metabolity produkované hubami druhu Aspergillus. Sú vysoko toxické aj pri nízkych koncentráciách a patria k najsilnejším prírodným karcinogénnym látkam.

Kontrola mykotoxínov sa uplatňuje na rôznych úrovniach:

·    farmári, pestovatelia, sklady, mlyny a dovozcovia obilnín = rýchle testy (RIDA®QUICK)
·    podnikové laboratória a skúšobné laboratória = ELISA test (RIDASCREEN®)
·    výskumné, kontrolné a akreditované laboratória = Imunoafinitné kolónky (PREP®, EASI-EXTRACT®).

S výberom vhodnej testovacej metódy Vám radi a odborne pomôžeme.


 

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.